HP Pavilion Plus 16-ab0011nn Natural Silver

4x

Notebook HP Pavilion Plus 16-ab0011nn Natural Silver - Intel Core i7 13700H 3.70 GHz, 16 GB, 1024 GB SSD, nVidia GeForce RTX 3050, 16.1 palců 2560 x 1600 px, Windows 11 Home

29 990,-Cena s DPH
24 785,12Cena bez DPH
Dostupnost
Centrální sklad skladem 1 ks
Brno / O. Ševčíka do 2 pracovních dnů
Olomouc do 2 pracovních dnů
Ostrava do 2 pracovních dnů
Praha do 2 pracovních dnů
Značka:HP
Kód:1533324
Typ:předváděcí
Jakost:B
Záruka:
24 měsíců
12 měsíců IČ
 • B-kategorie
 • doprava zdarma
 • poslední kus
  Notebook HP Pavilion Plus 16-ab0011nn Natural Silver
  Notebook HP Pavilion Plus 16-ab0011nn Natural Silver - Fotka 1/3Notebook HP Pavilion Plus 16-ab0011nn Natural Silver - Fotka 2/3Notebook HP Pavilion Plus 16-ab0011nn Natural Silver - Fotka 3/3
  Fotografie má ilustrativní charakter.

  B-kategorie: může obsahovat drobné kosmetické nedostatky nebo částečné funkční omezení

  HP Pavilion Plus 16-ab0011nn Natural Silver

  HP Pavilion Plus 16

  HP před­sta­vu­je zcela nový 16­pal­co­vý no­te­book HP Pa­vi­li­on Plus. Jde o první 16­pal­co­vý model této řady – s vyš­ším vý­ko­nem, no­vý­mi funk­ce­mi a větší ob­ra­zov­kou. Ať už spo­lu­pra­cu­je­te v re­ál­ném čase s ko­le­gy v práci, vy­tvá­ří­te obsah na cestách nebo si doma uží­vá­te zá­ba­vu, no­te­boo­ky HP Pa­vi­li­on Plus jsou na­vr­že­né tak, aby pod­po­ři­ly kre­a­ti­vi­tu, kdy­ko­li vás oslo­ví in­spi­ra­ce.

   

  Ak­tu­a­li­zo­va­né port­fo­lio no­te­boo­ků HP Pa­vi­li­on Plus se vy­zna­ču­je sty­lem a in­te­li­gent­ní­mi vy­lep­še­ní­mi:

  • Nej­no­věj­ší pro­ce­so­ry od spo­leč­nos­tí Intel umožňují lépe tvo­řit, zů­stat ve spo­je­ní a rych­le­ji sta­ho­vat přes Wi-Fi 6E.
  • Ply­nu­lý a ostrý obraz při hraní her, zá­ba­vě i pre­zen­ta­cích na ob­ra­zov­ce s cer­ti­fi­ka­cí Eye­sa­fe doplňuje klá­ves­ni­ce s vel­kým pís­mem a vy­so­kým kon­tras­tem za­ru­ču­jí­cí lepší vi­di­tel­nost.
  • In­tu­i­tiv­ní ná­stro­je pro vir­tu­ál­ní schůz­ky včet­ně 5Mpx ka­me­ry, du­ál­ní­ho mi­k­ro­fo­nu a ma­nu­ál­ní kryt­ky ka­me­ry. Sys­tém Win­dows Hello s roz­po­zná­vá­ním ob­li­če­je umožňuje rych­lej­ší a bez­peč­něj­ší při­hlá­še­ní, in­te­li­gent­ní funk­ce pro ovlá­dá­ní videa na­po­má­ha­jí k dů­vě­ry­hod­né ko­mu­ni­ka­ci pro­střed­nic­tvím plat­for­my HP Pre­sen­ce.
  • Ce­lo­ko­vo­vé sty­lo­vé šasi v ele­gant­ních bar­vách vy­tvo­ře­né udr­ži­tel­ně. K vý­ro­bě no­te­boo­ků v port­fo­liu Pa­vi­li­on Plus 2023 se z 20 % po­u­ží­va­jí recyklo­va­né plas­ty a z 50 % recyklo­va­ný kov, což těmto pro­duk­tům umož­ni­lo zís­kat cer­ti­fi­ka­ce EPEAT Gold Re­gis­te­red a ENER­GY STAR.

   

  Pa­vi­li­on Plus 16 s cer­ti­fi­ka­cí Intel EVO má 16­pal­co­vý dis­plej s roz­li­še­ním 2,5K WQXGA a je osa­ze­ný pro­ce­so­rem Intel Core i7. Pod­ma­ni­vá ob­ra­zov­ka a gra­fic­ká karta až řady Nvi­dia RTX 3050 umož­ní zre­a­li­zo­vat před­sta­vy v pre­ciz­ních de­tai­lech, tech­no­lo­gie 120 Hz s pro­měn­li­vou ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí po­skyt­ne op­ti­ma­li­zo­va­né roz­li­še­ní a ma­xi­mál­ní ener­ge­tic­kou účin­nost ba­te­rie po dobu pro­vo­zu až 11:45 hodin (dle využití a konfigurace).

  Parametry a specifikace

  Procesor 
  Intel Core i7 13700H 3.70 GHz Raptor Lake 
  Operační paměť 
  16 GB DDR5 
  Pevný disk 
  1024 GB SSD 
  Optická mechanika 
  Grafická karta 
  nVidia GeForce RTX 3050 6 GB 
  Displej 
  16.1" LCD WQXGA s rozlišením 2560 x 1600 - matný 
  Operační systém 
  Windows 11 Home 
  Rozhraní 
  2xUSB 3.0, 1xUSB 3.1 Type-C, HDMI 
  Výbava 
  Webkamera, WiFi, numerická klávesnice 
  Barva 
  stříbrná 
  B-kategorie
  může obsahovat drobné kosmetické nedostatky nebo částečné funkční omezení
  Rozměry zboží
  357 × 17.7 × 253.5 (mm)
  Hmotnost
  1.89 kg