Obchodní podmínky

Způsob dodání, zpracování a vyřízení objednávky

Způsob dodání: naše firma preferuje osobní převzetí zboží na kterékoliv z poboček, vzhledem k možnosti vyzkoušení kupovaného produktu. Naši pracovníci Vás také rádi seznámí se základními ovládacími prvky a zaučí při prvních krocích s notebooky a počítači.
Zboží zasíláme i prostřednictvím přepravní společnosti dodací adresu zadanou při vyplnění objednávky a to standardně na dobírku, není li smluven jiný způsob platby a přepravy. K přepravě využíváme služeb dodávkové služby PPL. Předpokládaný čas doručení zásilky Vám bude sdělen na vyžádání pracovníkem expedice v okamžiku telefonického potvrzení objednávky.

Ceny a platnost nabídky: ceny jsou uváděny včetně DPH 21% a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný prodejní a záruční doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané a objednávku potvrzenou, platí cena, za kterou jste zboží objednali bez ohledu na změny a to po dobu 5 dnů od potvrzení objednávky, tato doba může být prodloužena dohodou s odpovědným pracovníkem expedice zboží naší společnosti.

Potvrzení objednávky: objednávka spotřebitele má po telefonickém potvrzení naším pracovníkem status uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím (neplatí při osobním odběru). Je archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky.
V případě osobního odběru na prodejně (a to i v případě objednání prostřednictvím internetu) vzniká kupní smlouva v okamžiku vystavení prodejního dokladu.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího: objednávku můžete stornovat emailem. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás (optimálně odpovědí na email „potvrzení o přijetí Vaší objednávky“ automaticky generovaný a zaslaný v okamžiku obdržení objednávky).

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího: v případě, že prodávající není schopen vybavit objednávku zákazníka a to zcela, nebo z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se na dalším postupu. V případě, že zákazníka nelze kontaktovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku, kterou nelze zcela vybavit, zrušit. V případě, že lze vybavit jen část objednávky, vyhrazuje si prodávající právo zrušit jen část objednávky.

Ochrana osobních údajů: veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

Právo na odstoupení od smlouvy: zákazník má právo podle občanského zákoníku, zákon č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku. Toto právo se vztahuje na spotřebitele. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V případě uvedení plných fakturačních údajů (včetně IČ/DIČ) zákazníkem, se prodej řídí obchodním zákoníkem. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží (§53 odst. 10 Občanský zákoník) nebo je-li hodnota plnění smlouvy snížena (došlo k částečnému spotřebování, opotřebování či neúplnému vrácení zboží), je Spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích (§458 Občanský zákoník).

Odstoupení od smlouvy je vhodné oznámit dodavateli písemnou formou, přiloženou k vrácenému zboží.

Dodavatel je povinen vrátit bezodkladně částku zaplacenou za zboží po odečtení nákladů spojených s vrácením zboží. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku! Vzhledem k tomu že ji dodavatel nemůže takto zkontrolovat, při zaslání na dobírku dodavatel zásilku nepřevezme a nechá vrátit zpět zasilateli.

V případě prodeje zboží v akci s doplňkovým předmětem, tvoří tento předmětem také součást dodávky. V případě vrácení zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět. Pokud nebude se zbožím vrácen, bude poškozen případně jinak znehodnocen, prodávající si vymiňuje právo odečíst od ceny vráceného zboží náklady na pořízení případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního zboží. Doplňkový předmět (dárek) není poskytnut na základě kupní smlouvy, ale na základě smlouvy darovací, tudíž u něj nelze uplatňovat práva z vad zboží. Těch se lze domáhat pouze v případě zboží zakoupeného, nikoliv darovaného.

Rozpor s kupní smlouvou: V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Způsoby platby

 • Na prodejně:
  • Hotově – při převzetí zboží
  • Na splátky – využíváme služeb společnosti Essox (více informací zde)
  • Zálohovou fakturou – po uhrazení je zboží o odebrání
  • Platební kartou – při převzetí zboží

 • Doručení přepravní službou (využíváme služeb PPL CZ, s.r.o.):
  • Dobírkou – úhrada při předání zboží přepravci
   • Hotově
   • Platební kartou
  • Na splátky – využíváme služeb společnosti Essox (více informací zde)
  • Zálohovou fakturou – po uhrazení je zboží expedováno

Při zasílání zboží hradí náklady na přepravu kupující a to 129,- Kč včetně DPH za každý balík. V případě, že objednané zboží převýší částku 14 900,- Kč je doprava ZDARMA (doprava zdarma neplatí pro velkoobchodní odběratele). Když se bude na výslovné přání kupujícího přeposílat zboží z pobočky na pobočku,vždy budou účtovány skutečně vynaložené náklady související s dodáním zboží - 129,- s DPH. Při zasílání do zahraničí jsou ceny individuální dle ceníku dopravce. Informace, o přesné ceně konkrétní zásilky, lze získat u pracovníka expedice naší společnosti (orientační tabulka zde).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné do 31.12.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.